Om Krossproject

KROSS är en pågående workshop mellan fotograferna Staffan Andersson och Roine Magnusson, i syfte att utveckla vårt egna bildspråk.

Naturfotografi är kanske den mest konservativa inriktningen inom fotografi. Fotografen jobbar ofta ensam, med okända kunder via bildbyråer. Logiska forum för utvecklande av bildspråk, såsom reklambyråer eller redaktioner, saknas i stor utsträckning jämfört med mode- eller reklamfotografi.

KROSS är ett försök att vara ett sådant forum.

Med KROSS vill vi bryta oss ur traditionell naturfotografi och istället närma oss en mer modern nivå på våra naturbilder. Bilder som kommunicerar bättre med moderna människor.

Tillsammans letar vi nya uttryck och infallsvinklar på naturbilderna. Vi testar olika tekniker och ljussituationer. Vi söker inspiration från andra fotoinriktningar som sport-, mode och reklamfotografi. Vi ifrågasätter allt det som vi lärt oss vara "rätt", under snart 15 års yrkesliv som naturfotografer.

 

Arbetet redovisas fortlöpande på www.krosstalk.com  

KROSS portfolio finns på www.krossproject.com

Vi säljer våra bilder från projektet under portalen www.krosscollection.com 

Powered by: Imagedesk